Zvončki, ti belocvetni znanilci pomladi, so pravi mali zaklad Slovenije. Toda-

 

OPOZORILO!

Zvončki sodijo med zavarovane rastline, zato jih raje občudujte v naravi. Če pa jih že nabirate, jih naberite le en šopek oziroma toliko, kot jih lahko držite med palcem in kazalcem. Če jih boste več, vam lahko inšpektor izreče globo               od 100 do 300 evrov.

Zvončki so v naravi zaščiteni in so na seznamu zavarovanih vrst v Sloveniji - Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah - 2004!

IMG 3684

Back to top