Anica razpetV mesecu juliju, le nekaj dni pred svojim 91. rojstnim dnem, je za vedno zatisnila oči spoštovana in dolgoletna aktivna članica Planinskega društva Ruše, Anica Razpet. Ne samo, da je bila močna opora možu Rafku, dolgoletnemu predsedniku društva, tudi sama je aktivno delovala v društvu. K planincem se je vpisala davnega leta 1956 in že takoj je naslednjih šest let, do leta 1962, opravljala blagajniška in deloma tajniška dela. Od leta 1984 do 1992 je bila tudi podpredsednice društva. Dolga leta je bila članica Upravnega odbora, pokrivala je računovodsko področje, ter posameznih odborov in komisij. Več let je sodelovala v Odboru za upravljanje Ruške koče, kjer je skrbela za redne mesečne popise in obračune. Med drugim je bila tudi članica Komisije za podelitev priznanj.
Anica je svoje planinsko znanje z veseljem prenašala na mlade planince, jih s svojo vedrino in optimizmom vzpodbujala in jim bila vzorna mentorica. Za dolgoletno prizadevno delo v društvu je prejela bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS ter spominsko plaketo PZS.
Draga Anica, hvala ti za vse. Pogrešali te bomo in se te s hvaležnostjo spominjali.

Ruški planinci

anica razpet 2011 Ob otvoritvi obnovljene Čandrove koče (september 2011)

anica razpet 2012 Na seji upravnega odbora PD (december 2012)

Back to top