08.04.1901

Davorin –Tine Lesjak je sklical pri Muleju v Rušah ustanovni občni zbor Podravske podružnice SPD. Delovno območje novoustanovljene podružnice je, zajemalo okrajna glavarstva Maribor, Slovenj Gradec, Lipnico, Ptuj, Ljutomer ter zadnji okraj Konjice. Podružnica pa je pritegnila zavedne narodnjake z veliko širšega območja. V prvem odboru so bili Rušani: Tine Lesjak, Miha Sernc, Viktor Glazer, Tomo Stani, Franc Grizold, Mariborčana Ivan Koprivnik in Alojz Banovec s Kozjaka sta bila odbomika A. Škofek in Svitoslav Hauptman, Davorin Kocbek je bil iz Konjic, Miha Turner iz Frama, Peter Novak iz Slovenske Bistrice in Franc Pahemik iz Vuhreda.


06.09.1903

Zgrajen in namenu predan je bil Žigartov stolp. Ob navzočnosti nad sedemsto planincev, turistov in domačinov se je planinska slavnost spremenila v narodni tabor.


15.07.1906

Podravska podružnica je v Rušah organizirala veliko slovensko planinsko slavje, ki se ga je udeležilo preko štiri tisoč ljudi. V združenem zboru je na odru sredi vasi pelo nad 150 pevcev.


03.08.1907

Odprta je Ruška koča pri Arehu – prva slovenska planinska koča na Pohorju.


08.09.1912

Pri Arehu so se odprla vrata koče Planinke.


07.05.1922

Odprta je nova planinska koča – Čandrova koča. Tako je pri Arehu s tremi planinskimi kočami nastal pravi planinski center. Leta 1927 je Areh obiskalo nad 4000 planincev, leta 1935 pa že več kot 5000!


1925

Zgrajena je Ledenica, leta 1957 preurejena v kočo z ležišči.


26.05.1927

Na Smolniku je odprt Hlebov dom.


1931

Organiziran je prvi smučarski tek na 50 km preko Pohorja v sodelovanju s PD Maribor Matica. Areh je postal središče zimskega športa na Pohorju.


30.08.1940

V navzočnosti preko 5000 ljudi so odprli novo Planinko (prejšnja je leta 1938 pogorela) in avtomobilsko cesto Reka – Areh.


30.10.1941

Okupator je zaplenil celotno premoženje Podravske podružnice SPD.


11.-12.1.1943

Ponoči je ogenj upepelil vse planinske koče pri Arehu.


30.09.1945

PD Ruše je odprlo planinsko kočo nad Šumikom.


30.10.1946

Na pogorišču Planinke je odprt nov Tinetov dom ­današnja Ruška koča.


1953

Ustanovljen je bil Mladinski odsek PD Ruše.


1956

Tinetovemu domu je društvo dozidalo verando in jo leta 1974 še nadgradilo. Tako je Ruška koča dobila današnjo podobo.


29.11.1957

PD Ruše je zgradilo električni daljnovod Ruše – Ruška koča.


1967

PD Ruše je iz stare drvarnice uredilo Tonetovo bajto. Dozidana je bila leta 1986 in dobila današnjo podobo leta 1997.


1974

Podjetje Alchrom je pomožni gospodarski objekt na podlagi najemne pogodbe s PD Ruše preuredilo v počitniško kočo -Tijekovo bajto.


25.05.1977

Odprta je bila tudi v notranjosti prenovljena Ruška koča.


27.09.1987

PD Ruše je povrnilo dolg nekdanjim graditeljem koče pri Arehu in odprlo novo Čandrovo kočo.


16.10.1993

Odprta je bila prenovljena Ledenica – koča Mladinskega odseka PD Ruše.


2000

PD Ruše šteje 637 članov. Pri Arehu upravlja Ruško in Čandrovo kočo, Ledenico, Tonetovo in Tijekovo bajto. V zadnjih treh letih je društvo ob pomoči Občine Ruše in sponzorjev vložilo v izboljšave in dograditve koč cca. 10.000.000,00 sit. Vzdržuje preko 60 km planinskih poti in organizira letno nad 50 izletov v domače in tuje gore. Naša planinska podružnica je zrasla na narodnostno občutljivem območju ob naši severni meji in je nekoč dobila vzdevek “Granitna podružnica”. Leta 1937 je namreč predsednik SPD dr. Josip Tominšek zapisal, da so “postavili trden temelj planinstva na granitna pohorska tla možje granitnega značaja”.


2011

PD Ruše s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj obnovi Čandrovo kočo.


Naša zgodovina je naš ponos!

Back to top